Ostra promocja FRANKE

Komplet Szwajcarskich noży w prezencie.

Kup w okresie od 21.08.2017 r. do 30.11.2017 r. dowolny zlewozmywak marki Franke wykonany z Fragranitu lub ceramiki Fraceram oraz dowolna baterie Franke a otrzymasz komplet szwajcarskich noży.

 

 

Skrócony regulamin .

1. Nagrode otrzymuja wyłacznie Uczestnicy Akcji promocyjnej, którzy zakupia zlewozmywak marki Franke wykonany z Fragranitu lub ceramiki Fraceram oraz dowolna baterie Franke w okresie od 21.08.2017 r. do 30.11.2017 r.
2. Wymogiem niezbednym do wziecia udziału w Akcji promocyjnej (otrzymania Nagrody) jest rejestracja na stronie internetowej www.ostrapromocja.pl i spełnienie nastepujacych warunków:
a. prawidłowe wypełnienie Formularza
b. dołaczenie skanu dowodu zakupu zestawu Produktów promocyjnych. Oba produkty musza znajdowac sie na jednym dowodzie zakupu (paragon lub faktura VAT).

3. Zgłoszenie nalezy zarejestrowac najpózniej w terminie do 30 dni od daty zakupu Produktu promocyjnego (decyduje data rejestracji na stronie www.ostrapromocja.pl). Niedotrzymanie terminu dostarczenia wymaganych dokumentów skutkuje utrata prawa do otrzymania Nagrody.
4. Akcja promocyjna objete sa zlewozmywaki marki Franke wykonane z Fragranitu lub ceramiki Fraceram oraz dowolna bateria marki Franke. Łaczna ilosc Nagród w Akcji promocyjnej jest ograniczona. Decyduje kolejnosc zgłoszen.
5. Nagroda dostarczana jest przez kuriera, bezposrednio na adres podany na Formularzu.
6. Reklamacje dotyczace funkcjonowania Akcji promocyjnej moga byc zgłaszane wyłacznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora, najpózniej do dnia 31 grudnia 2017 roku.
7. Udział w Akcji promocyjnej jest dobrowolny i oznacza akceptacje zasad Akcji promocyjnej zawartych w Regulaminie.
8. Szczegółowy Regulamin dostepny jest w siedzibie Organizatora oraz na www.ostrapromocja.pl. Prawa oraz obowiazki Organizatora i Uczestników Akcji promocyjnej okreslone sa wyłacznie w Regulaminie oraz we własciwych przepisach obowiazujacego prawa, w szczególnosci art. 919-921 Kodeksu cywilnego. Wszelkie informacje dostepne w materiałach reklamowych lub dostepne w punkcie sprzedazy maja jedynie charakter informacyjny.
.

 

Zobacz jakie to proste