Powered by Smartsupp

Polityka Cookies

Postanowienia ogólne

1. Celem tej polityki prywatności jest wskazanie sposobu i zakresu, w jakim Sklep Gomal.pl przetwarza dane osobowe klientów oraz określenie zasad ich ochrony. Gomal.pl przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”).

2. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy RODO jest Usługodawca, tj.: „INTERMAL Jacek Maliszewski” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Radarowej 14, 02-137 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP 5221494598, o numerze REGON 142108990.

3. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz przestrzega zasad ochrony prywatności Klientów przewidzianych Ustawą RODO.

 

Zakres i cel zbieranych danych

4. Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Gomal.pl w celu umożliwienia dokonania umowy kupna-sprzedaży w, w tym danych zbieranych automatycznie podczas wizyt w Sklepie Gomal.pl, w szczególności:

a. W celu rejestracji w Sklepie Gomal.pl. b. W celu składania i realizacji zamówienia. c. W celu sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Sklepu Internetowego. d. W celu zbierania automatycznie danych w toku wizyt w Sklepie Internetowym. e. W celu zawarcia i realizacji umowy kredytu i umowy przedłużonej gwarancji. f. W celu wykonywania płatności On-line. g. W celu dokonywania wysyłek za pośrednictwem firm kurierskich i brokerów kurierskich.

5. W celu realizacji zamówienia usługodawca zbiera następujące dane:

a. Imię i nazwisko. b. Adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym). c. Numer telefonu kontaktowego. d. Adres e-mail.

6. W celu Rejestracji Konta Klienta w Serwisie zbierane są następujące dane Klienta:

a. Imię i nazwisko. b. Adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym). c. Numer telefonu kontaktowego. d. Adres e-mail.

7. Usługodawca oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Sklepie Gomal.pl jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji zamówienia lub rejestracji konta klienta.

8. Dane osobowe klientów zbierane dla umożliwienia korzystania z funkcjonalności dostępnych w Sklepie Gomal.pl przetwarzane są przez usługodawcę w celu:

a. Obsługi procesu rejestracji, logowania do konta klienta. b. Sprzedaży, dostawy i świadczenia usług klientom. c. Obsługi procesu zawierania umowy kredytu. d. Obsługi procesu zawierania umowy przedłużonej gwarancji. e. Obsługi procesu publikacji treści i powiązanych z nim funkcjonalności. f. Obsługi procesu ewentualnego dochodzenia roszczeń. g. Obsługi procesu płatności on-line. h. Tworzenia raportów i analiz na potrzeby usługodawcy dotyczących funkcjonowania Sklepu Gomal.pl. i. Analiz statystyk oglądalności podstron Sklepu Gomal.pl. j. Dostosowania Sklepu Gomal.pl do potrzeb klientów.

9. Niezależnie od powyższego, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez klienta, dane osobowe klienta przetwarzane są przez usługodawcę w celu otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez usługodawcę na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera..

 

Informacje o cookies

10. Sklep Gomal.pl nie zbiera automatycznie żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania z witryny. Dane te zbierane są w logach systemowych serwera Sklepu Gomal.pl, przez pliki Cookies oraz przez system Google Analitycs. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników np. na komputerze, smartfonie, pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej strony. Sklep Gomal.pl nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych użytkowników sklepu. Użytkownicy mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do przeglądania stron www. Zablokowanie niektórych plików cookies może jednak wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w Sklepie Gomal.pl lub/i brak możliwości dokonania zakupu.

11. Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

a. Obsługa logowania - weryfikacja połączenia między użytkownika a naszym serwerem. b. Sklep Gomal.pl nie przechowuje w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia. c. Prezentacja treści - zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści. d. Obsługa formularzy - zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www). e. Statystyka - budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego sklepu. f. Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu Gomal.pl.

12. Usługodawca informuje, że podczas korzystania ze Sklepu Gomal.pl dane dotyczące klienta zbierane są również automatycznie. Dane te zbierane są w logach systemowych serwera Sklepu Gomal.pl, przez pliki Cookies oraz przez system Google Analitycs. Dane służą do:

a. Dostosowanie i optymalizację Sklepu Gomal.pl do potrzeb klientów. b. Tworzenie statystyk oglądalności podstron Sklepu Gomal.pl. c. Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu Gomal.pl.

 

Prawa i obowiązki Usługodawcy

13. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

14. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy RODO podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy:

a. Usługi hostingu. b. Usługi administracji, utrzymywania oraz zarządzania Sklepem Gomal.pl. c. Usługi Biura Rachunkowego,

15. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych klienta lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym podmiotom świadczącym na rzecz usługodawcy lub bezpośrednio klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania ze Sklepu Gomal.pl, w tym realizacji zamówienia, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług finansowych dostępnych w Sklepie Internetowym, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy RODO. Dane osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom produktów, bankom, Ubezpieczycielom, instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym.

 

Prawa i obowiązki Klienta

16. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać e-mail na adres: biuro@gomal.pl lub wysłać pisemną informację na adres Usługodawcy: INTERMAL Sklep Internetowy Gomal.pl ul. Radarowa 14, 02-137 Warszawa.

17. Jeżeli Klient umieszcza w Sklepie Gomal.pl jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

18. Klient uprawniony jest do korzystania z danych i treści udostępnionych przez innych klientów Sklepu Gomal.pl wyłącznie w związku z korzystaniem ze Sklepu Gomal.pl oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych klientów na przetwarzanie ich danych i ich treści w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie ze Sklepu Gomal.pl.

Zabezpieczenie danych

19. Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Platformy Sklepu Gomal.pl.

20. Usługodawca oświadcza, że zabezpiecza transakcje w Sklepie Gomal.pl Certyfikatem SSL. Dzięki temu przesyłane dane są szyfrowane i mają gwarantowane bezpieczeństwo.

21. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: biuro@gomal.pl..